Biuro rachunkowe MBM Expert zapewnia

 • indywidualne podejście do klienta
 • oszczędności
 • zaufanie i bezpieczeństwo
 • doświadczonych pracowników

Świadczymy usługi najwyższej jakości

ico1

Oferta

Zapewniamy wsparcie specjalistów od księgowości i podatków oraz optymalizacji biznesowej z wieloletnim doświadczeniem.

ico2

Doświadczenie

Zapewniamy inicjatywę - pomysły na zwiększenie efektywności i optymalizację kosztów.

ico3

Praktyka

Zapewniamy oszczędności - usługi eksperckiej kadry bez konieczności opłacania jej etatu.

ico4

Zaufanie

Zapewniamy pewność i bezpieczeństwo.
Spółka posiada ubezpieczenie OC.

Zakres usług

Doradztwo biznesowe

Oferujemy zintegrowane rozwiązania dla Klientów z każdej branży wspierające wszystkie etapy rozwoju ich organizacji.
Nasze usługi obejmują każdy wymiar funkcjonowania firmy Klienta, w tym strategię, działalność operacyjną, procesy, czy zarządzanie ryzykiem.

Lista usług z zakresu doradztwa biznesowego

 • Przygotowywanie wniosków o udzielenie kredytu, o zawarcie umowy kredytowej
 • Restrukturyzacja firmy poprzez Due diligence procesów biznesowych
 • Compliance - weryfikacja zgodności z prawem, najlepszymi praktykami oraz innymi regulacjami
 • Ocena projektów inwestycyjnych i zarządzanie nimi
 • Umowy leasingu
 • Zarządzanie ryzykiem i procesami, analiza i optymalizacja procesów
 • Budowanie koncepcji informacji zarządczej i raportowania
 • Kontrola wewnętrzna - zaprojektowanie i wdrożenie procesów kontroli wewnętrznej
 • Wsparcie przy podejmowaniu decyzji finansowych, pomoc w modelowaniu finansowym (jednorazowo lub jako usługa ciągła)
 • Ocena i usprawnianie systemów rachunkowości zarządczej/Wsparcie podejmowania decyzji (rachunkowość zarządcza/kontroling)
 • Analiza przychodów i kosztów i rekomendacje wpływające na zwiększenie rentowności
 • Opracowanie biznes planów i budżetów

Usługi prowadzimy również w języku angielskim.

W celu szerszego omówienia zakresu oferty, jak również dopasowania oferty do Państwa potrzeb, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia spotkanie dotyczącego obszaru wzajemnej współpracy.

Doradztwo podatkowe

Nasze usługi obejmują kompleksową analizę sytuacji klienta z uwzględnieniem podejścia probiznesowego i praktycznego wpływającego na zwiększenie wartości dodanej dla naszych klientów.

Jesteśmy świadomi oczekiwań klientów

stawiając na jakość świadczonych usług i na konstruktywne podejście w zakresie porad pozwalających na:

 • Obniżenie zobowiązań podatkowych zarówno na polu lokalnym jak i międzynarodowym,
 • Przygotowanie dokumentacji cen transferowych,
 • Podatkowe due diligence,
 • Doradztwo i opinie z zakresu prawa podatkowego, jak również prawa celnego i dewizowego,
 • Bieżącą obsługę w obszarze podatku VAT, w tym przygotowanie deklaracji podsumowujących i deklaracji Intrastat, działanie w charakterze przedstawiciela podatkowego dla przedsiębiorstw spoza UE,
 • Wsparcie i reprezentowanie klientów w czasie kontroli podatkowych i skarbowych, jak również w postępowaniach celnych i podatkowych,
 • Przygotowanie wniosków o interpretacje indywidualne,
 • Doradzamy w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej, w tym w trakcie postępowań przygotowawczych.

Outsourcing usług kadrowo-płacowych

Lista usług z zakresu outsourcing usług Kadrowo-Płacowych

 • Sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło - na podstawie uzyskanych informacji
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników (na życzenie) i imiennych kart wynagrodzeń pracownika
 • Sporządzanie deklaracji na potrzeby ZUS i formularzy (m.in. PIT : -4R/8R -11,-40)
 • Sporządzanie zaświadczeń
 • Przygotowywanie indywidualnych list wynagrodzeń oraz imiennych raportów osób ubezpieczonych
 • Wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych
 • Przygotowywanie dla zarządów/właścicieli sprawozdań dotyczących zatrudnienia
 • Przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów do ZUS

Outsourcing usług księgowych

Nasza OFERTA skierowana jest do firm rozpoczynających działalność jak i już działających na rynku niezależnie od funkcjonującej w firmie struktury kontrolingu i sprawozdawczości.
Nasze usługi zawsze dostosowane są do indywidualnych potrzeb i świadczone z zaangażowaniem.

 • Pracujemy zarówno z wykorzystaniem oprogramowania własnego jak również na dowolnym systemie wdrożonym i wykorzystywanym przez Klienta
 • Zapewniamy najwyższy poziom ochrony i bezpieczeństwa danych oraz ciągłości procesów biznesowych
 • Kompleksową obsługę w zakresie przygotowywania raportów zarządczych i pakietów konsolidacyjnych
 • Optymalizację procesów księgowych i zapewnienie terminowego dostarczenia danych finansowych

Lista usług z zakresu outsourcingu księgowości

 • Prowadzenie ksiąg wg przepisów polskich oraz MSSF/MSR/ US GAAP w tym przygotowanie sprawozdania finansowego
 • Przygotowanie sprawozdań GUS i raportów dla NBP
 • Wyliczenie zobowiązania CIT i przygotowanie deklaracji CIT
 • Weryfikacja księgowań
 • Wsparcie przy wdrożeniu systemu księgowego
 • Przygotowywanie przelewów
 • Wystawianie faktur
 • Przygotowanie raportu dla Zarządu zgodnie z wymaganiami Klienta (w tym skonsolidowanych raportów)
 • Opracowanie planu kont wraz z polityką rachunkowości
 • Przygotowanie dokumentów rejestracyjnych (US, GUS, itp.)
 • Prowadzenie rejestru VAT i przygotowanie deklaracji VAT / VAT UE
 • Przygotowanie sprawozdania finansowego jednostkowego lub skonsolidowanego
 • Windykacja należności
 • Opracowanie formatu raportu dla zarządu
 • Przygotowanie innych deklaracji (PCC, DT-1, DN-1, IFTR, itp.)
 • Wsparcie podczas audytu
 • Przygotowanie INTRASTAT
 • Wsparcie podczas kontroli podatkowej

Działamy szybko, profesjonalnie, skutecznie...

Copyright 2015 MBM EXPERT